Vereniging van Eigenaars

Het appartementsrecht is een ingewikkeld rechtsgebied. Het is daarom ook niet vreemd dat (besturen van) VvE’s geregeld tegen vragen aanlopen en tussen de eigenaren onderling nogal eens discussie ontstaat omdat men niet precies weet welke regels gelden binnen de VvE.

 

Veel voorkomende vragen voor een Vereniging van Eigenaars zijn

Wie betaalt wat binnen een VvE en waarom, is de VvE verantwoordelijk voor een bepaald gedeelte in een gebouw of zijn de eigenaren dat zelf, hoe komt de besluitvorming binnen een VvE tot stand en wat kan een VvE doen als een eigenaar zomaar een verbouwing uitvoert? Dit soort, en vele andere, vragen zien wij regelmatig voorbij komen.

Door uitgebreide en ingewikkelde regelgeving die geldt voor VvE’s is het logisch dat een VvE bestuur (vaak dankbaar ingevuld door vrijwilligers) niet altijd adequaat kan inspelen op diverse vraagstukken die binnen een VvE spelen. Wat het extra lastig maakt is dat men binnen een appartementencomplex veel met elkaar te maken heeft en het dus belangrijk is om de verhoudingen goed te houden. Dat vraagt enerzijds om gedegen kennis en anderzijds aandacht voor de verhoudingen.

Omdat ook van een professioneel beheerder in de meeste gevallen niet gevraagd kan worden om op juridische vraagstukken in te spelen, is het belangrijk dat juridische vraagstukken kunnen worden voorgelegd aan iemand met veel ervaring op dit gebied.Zowel Sipke als Ilse heeft ruime ervaring op het gebied van het appartementsrecht en kunnen helpen bij diverse vraagstukken die binnen uw VvE spelen.

VvE-abonnement

Sipke en Ilse kunnen inspelen op losse vraagstukken, maar ook bestaat voor VvE’s de mogelijkheid om een VvE-abonnement af te nemen. Met het afnemen van een VvE-abonnement kan een VvE onbeperkt gebruik maken van de juridische kennis van Sipke en Ilse. Bij een abonnement hoort ook het voeren van procedures namens de VvE.

Iets voor u?

Wilt u meer informatie ontvangen over ons VvE-abonnement neem dan contact met ons op of bel 0512-792014.

VvE’s en woningcorporaties

Naast de begeleiding van VvE’s en appartementseigenaren hebben Sipke en Ilse veel ervaring met het begeleiden en adviseren van woningcorporaties die bij het uitponden van hun woningvoorraad tegen VvE- vraagstukken aanlopen.

VvE’s en recreatieparken

Niet alleen hoogbouw wordt gepsplitst in appartementsrechten, maar tegenwoordig worden ook veel reacreatieparken, jachthavens, parkeerplaatsen en multifunctionele gebouwen gesplitst in appartementsrechten. Ook wanneer daarover vragen bestaan, helpen wij graag.

Ondersteuning of advies nodig?

Naast  adviseren en procederen kunnen wij de VvE ook begeleiden bij het wijzigen van de splitsingsakte, het opstellen of wijzigen van het huishoudelijk reglement en maken van een gebruikersverklaring.

Ilse van Ast heeft gewerkt bij een nichekantoor in Arnhem dat gespecialiseerd is in het appartementsrecht en van waaruit zij meer dan honderd VvE’s heeft bijgestaan. Tevens is zij lid van de Juristenvereniging appartementsrecht.

Of het nu een korte  vraag is m.b.t. tot VvE’s of het is een langer juridisch traject, ik krijg altijd een heel praktisch advies waar ik in mijn dagelijks werk direct verder mee kan. Afspraken worden nagekomen en een vraag wordt snel opgepakt. Een prima basis voor een goede samenwerking

Wouter Slagter

Coördinator VvE, Actium