Woningcorporaties

Het bouwen en onderhouden van betaalbare huurwoningen is de kerntaak van een woningcorporatie. Van een afstandje bekeken lijkt dat simpel, maar dat is het zeker niet. Woningcorporaties vervullen namelijk een veel groteren rol binnen de maatschappij. Zij vervullen een belangrijke en onmisbare rol binnen het netwerk van organisaties dat over leefbaarheid gaat.

 

Huurders en regelgeving

Woningcorporaties kunnen daardoor tegen verschillende dingen aanlopen. Van huurders die niet betalen, overlast veroorzaken, hun tuin niet onderhouden of plots een hennepkwekerij in het gehuurde blijken te hebben, tot vraagstukken over renovatie, uitponding, het scheiden van wonen en zorg, Corporatie Governance en nog veel meer.

Door de grote hoeveelheid aan regelgeving is het soms lastig om adequaat op al deze vraagstukken in te spelen. Doordat Sipke en Ilse veel ervaring hebben met het werken voor woningcorporaties, kunnen zij helpen bij het behandelen van deze vraagstukken. Mede omdat beide intern werkzaamheden hebben verricht voor een aantal woningcorporaties, weten zij als geen ander dat woningcorporaties roerige tijden meemaken en zijn zij op de hoogte van de actuele juridische vraagstukken. Gelukkig kennen zij ook de oplossingen die daarbij horen.

 

 

Mogelijkheden in juridische ondersteuning voor woningcorporaties

De werkzaamheden die Sipke en Ilse voor woningcorporaties verrichten zijn zeer divers. Zij ontzorgen op het gebied van huurrecht door het opstellen van (bijzondere) huurovereenkomsten en huurvoorwaarden, het voeren van ontruimingsprocedures, het onderhandelen met huurdersbelangenorganisaties en het beantwoorden van zeer uiteenlopende huurrechtelijke vraagstukken. Verder ondersteunen zij vastgoedafdelingen, onder meer door het beoordelen en opstellen van (bouw)contracten, het begeleiden bij de uitponding van de woningvoorraad en renovatietrajecten.

Ook behoort de typische “corporatie wet- en regelgeving” tot hun expertise. Zij kunnen daarom ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van volkshuisvesting (herziene Woningwet, BTIV), het scheiden van wonen en zorg, de Warmtewet en Corporate Governance. Daardoor zijn zij ook een gesprekspartner op bestuurlijk niveau en kunnen zij helpen met het verbeteren van uw compliance en juridische kwaliteitszorg.

Naast het behandelen van losse zaken bestaat de mogelijkheid om zowel thematisch als alle voorkomende juridische werkzaamheden voor een vaste prijs onder te brengen. Hiermee kan een woningcorporatie de kosten goed in de hand houden. Sipke en Ilse kunnen daarnaast gedetacheerd worden binnen de organisatie. Kennis delen vinden zij erg belangrijk, met name omdat zij vinden dat woningcorporaties veel zelf kunnen en niet voor al het werk een advocaat ingeschakeld hoeft te worden. Daarbij is het wel belangrijk om het kennisniveau van de medewerkers op pijl te brengen en te houden. Daarbij kunnen zij ondersteunen. Ook denken zij graag mee over het aanbrengen van meer uniformiteit in de werkprocessen. Dat komt de efficiëntie en de kwaliteit ten goede. Wij komen graag een keer langs om toe te lichten wat we kunnen betekenen.

Ik zie Sipke aan de ene kant als een zeer gedegen bouwrechtadvocaat en aan de andere kant als een juridische professional die bij een (dreigend) juridisch geschil serieus met zijn cliënt meedenkt. Hij houdt daarbij een goed oog voor onze belangen. Daarnaast is het contact met Sipke gemakkelijk gelegd waardoor ik snel weet waar ik aan toe ben.

Harrit Wester

Juridisch Adviseur, Nijestee