Zorginstellingen

De Nederlandse zorgsector zit middenin een transitie. In de sector vindt momenteel een aantal fundamentele veranderingen plaats, waaronder het scheiden van wonen en zorg, de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten middels de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de trend van ‘extramuralisering’ (zorg buiten een instelling).

 

Gevolgen transitie in de zorgsector

Hierdoor zijn ook de zorg- en woonvastgoedposities aan ingrijpende veranderingen onderhevig. Dat vraagt om een strategisch vastgoedplan dat vaak gepaard gaat met de nodige juridische vraagstukken.

 

Juridische vragen door de transitie?

Wij zien dat door deze transitie veel vragen bij zorgpartijen ontstaan. Het scheiden van wonen en zorg heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor de exploitatie van bijvoorbeeld zorgcentra. Hoe kunnen zorginstellingen de component wonen organiseren en in welke juridische structuur kan dit het beste worden gegoten? Wat zijn de mededingingsrechtelijke risico’s van de te maken keuzes? Wat zijn de consequenties van de huurprijs en huurtoeslag voor de cliënt? Hoe wordt de verhuurdersheffing berekend en moet bij het scheiden van wonen en zorg ook rekening worden gehouden met de Warmtewet?

Ook bij de aan-, verkoop en verbouw van onroerend goed kunnen vele vraagstukken ontstaan. Veel zorginstellingen krijgen bijvoorbeeld te maken met de toezichthoudende rol van het College Sanering. Op welke wijze dient u hiermee om te gaan?

Dit is slechts een greep uit de vragen die wij voorbij zien komen.

Ondersteuning of advies nodig?

Sipke en Ilse hebben beide ervaring met het werken voor zorginstellingen of andere partijen met zorgvastgoed. Daarnaast staan zij een groot aantal woningcorporaties in het noorden van het land bij, die ook te maken hebben of krijgen met de transitie die de zorgsector doormaakt. Zij kunnen derhalve adviseren over alle voorkomende vragen, maar ook over het verbeteren van uw compliance en juridische kwaliteitszorg op het gebied van contractvorming.