Voordelen

Vastgoedadvocaten voor de juiste prijs

Bosma | van Ast vastgoedadvocaten staat voor kwaliteit voor een betaalbare prijs. Wij willen graag dat onze klanten tevreden zijn over onze dienstverlening én de daarvoor in rekening gebrachte prijs. Wij begrijpen heel goed dat het wenselijk is om vooraf zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van de kosten. Niemand wenst achteraf onaangenaam verrast te worden door de declaratie. Wij zijn transparant over onze tarieven en door onze ervaring kunnen wij, vooraf, een reële inschatting van de kosten maken.

Wij kunnen worden ingeschakeld op de traditionele wijze (‘uurtje factuurtje’). Ons uurtarief bedraagt € 210,– exclusief BTW. Wij brengen geen kantoorkosten in rekening. Maar wij zijn ook bereid om ten aanzien van de prijsvorming risico’s te delen, om zo te investeren in langdurige klantrelaties. Wij staan dan ook open voor alternatieve vormen van honorering, zoals de volgende tariefstructuren:

Zekerheid

Door vooraf een afgesproken vast bedrag per (soort) zaak of per fase van een zaak vast te stellen.

Volumekorting

Boven een bepaalde prijs wordt het uurtarief lager, of wordt een kortingspercentage berekend over het geheel.

Dagfee

We kunnen een dagfee bepalen, een vaste prijs per dag of dagdeel.

No win no fee

Een lager uurtarief vermeerderd met een resultaatvergoeding.

Beperkt bedrag

Met een urenplafond: declaraties tegen uurtarief tot een maximaal aantal uren. Daarboven worden de uren niet gedeclareerd en komen voor ons risico.

Periodiek een vast bedrag

In abonnementsvorm. Een vaste prijs per jaar of per maand per thema of voor alle zaken samen. Als voorbeeld. Je beschikt over een aantal verhuurbare eenheden. Voor een vaste prijs per maand of per jaar verrichten wij alle incassowerkzaamheden (aanmaningen en indien nodig een incasso- of ontruimingsprocedure) wanneer er een huurachterstand ontstaat.

Vooraf met korting

Vooraf, met korting, een aantal uren inkopen en deze gebruiken deze wanneer ze nodig zijn. In plaats van ons gebruikelijke uurtarief van € 210,- ex BTW betaal je bij een prepaid kaart van 10 uren € 200,- ex BTW per uur en bij een prepaid kaart van 20 uren € 190,- ex BTW per uur.

Wij worden ook veel gevraagd voor

Andere werkzaamheden naast onze gebruikelijke dossierbehandeling. Onze kennis zetten we dan in voor:

Tijdelijke ondersteuning

Het is mogelijk om ons voor een bepaalde periode binnen een organisatie werkzaamheden te laten verrichten. Bijvoorbeeld wanneer voor een bepaald project expertise gewenst is die ‘in house’ niet aanwezig is, wanneer tijdelijke opvang noodzakelijk is bij uitval van een medewerker of wanneer binnen de organisatie (tijdelijk) meer werk dient te worden verzet dan de organisatie aan kan. Wij kunnen in dat geval fungeren als ‘flexibele schil’ van de organisatie;

Sparringspartner

Intern of extern, zodat de mogelijkheid bestaat om te sparren over voorkomende juridische aangelegenheden binnen de organisatie. Wij kunnen bijvoorbeeld op locatie een juridisch spreekuur houden voor medewerkers;

Kennis delen

Kennisoverdracht vinden wij belangrijk. De ervaring leert dat heel veel werkzaamheden door de organisatie zelf gedaan kunnen worden wanneer de kennis van medewerkers goed op peil is is. Wij helpen graag om deze kennis op peil te brengen. Kennisdeling kan op veel verschillende manieren. Wij stellen bijvoorbeeld een workshops/cursus samen over een gewenst vastgoed gerelateerd onderwerp of wij coachen bij individuele dossiers. Daarnaast kunnen wij meedenken over de mogelijkheden om meer uniformiteit in dossierbehandeling binnen de organisatie te borgen. Een uniforme werkwijze draagt namelijk bij aan efficiëntie en kwaliteit.