Met een appartement koop je meer dan dat

Met een appartement koop je meer dan dat

Bij de aankoop van een appartement zijn kopers er niet altijd op beducht dat zij niet slechts het betreffende appartement(srecht) kopen, maar een onderdeel van het gehele complex. Het priv├ęgedeelte kan, kijkend naar de prijs-kwaliteitverhouding, nog zo aantrekkelijk...

Geen flitsonteigening

De onteigeningswet stamt uit 1851 en is volgens de minister dringend aan vernieuwing toe. Niet alleen bestaat de wens om de procedures aan te passen, ook de systematiek wil men herzien. Op zich is het geen rare gedachte om eens in de zoveel tijd te bekijken of een...

Als de koper de woning niet (tijdig) afneemt

Eindelijk is je woning verkocht. De datum van de levering bij de notaris staat al gepland. Maar wat nu als de koper op het laatste moment laat weten de woning niet af te kunnen of willen nemen? Er kunnen diverse redenen zijn waarom de koper de woning uiteindelijk niet...

Het boetebeding in de huurovereenkomst

In huurovereenkomsten of daarop van toepassing zijnde huurvoorwaarden worden vaak boetebedingen opgenomen met daarin vaste boetebedragen. De hoogte van de door huurder te verbeuren boete, mocht hij een van de bepalingen in de huurovereenkomst overtreden, is met een...