Een huis met een gebrek

Na aankoop van een woning blijkt nogal eens dat er gebreken aan de woning kleven. Zo kan bijvoorbeeld tijdens een verbouwing blijken dat de verdiepingsvloer rot is of dat het dak lekt. Nu herstel van dergelijke gebreken de nodige kosten met zich meebrengt, rijst...

Huurprijsaanpassing. Hoe het wel moet!

Recentelijk heeft warenhuisketen V&D getracht om een aantal van haar verhuurders (plat gezegd) huurverlaging door de strot te duwen. Omdat de meerderheid van de verhuurders van V&D vanwege haar penibele financiële situatie wel akkoord zijn gegaan met een...

Koopoptie en eerste recht van koop

In een koop- of een huurovereenkomst komt nogal eens een koopoptie of een eerste recht van koop voor. De begrippen ‘koopoptie’ en ‘recht van eerste koop’ (ook wel voorkeursrecht van koop) worden vaak door elkaar gehaald. Als sprake is van een koopoptie, zijn partijen...