Bestuursrecht

Bosma van Ast vastgoedadvocaten heeft een samenwerking met Cyril Jungerman Juridisch advies. Cyril Jungerman is specialist op het gebied van bestuursrecht. 

 

Hierdoor kunnen wij u op alle gebieden van het vastgoedrecht bijstaan, ook als het gaat om bestuursrechtelijke problemen.

Cyril Jungerman werkt onder meer voor gemeentes, woningcorporaties, waterschappen, ondernemingen en particulieren die in aanraking komen met het bestuursrechtelijke vastgoedrecht. Daarbij moet gedacht worden aan: het begeleiden bij het verkrijgen van een (complexe) vergunning voor onder andere bouwwerkzaamheden, verbouwingen, renovaties, sloop, bomenkap, ontheffing flora- en faunawet, maatregelen brandveiligheid in gebouwen, bevestiging van reclame of lichtbakken bij een bedrijfspand. Het geven van advies, het voeren van onderhandelingen of het voeren van procedures over complexe overtredingen van de Wet ruimtelijke ordening, Wabo, Woningwet en aanverwante wetten, bedrijfsuitbreidingen, bedrijfsverplaatsingen, planschadeprocedures, bestemmingsplanprocedures, aansprakelijkstellingen van overheden, illegale bouw. Het voeren van handhavingsprocedures voor of over onder meer industriële complexen, agrarische bedrijven en kamerverhuur.

Ook met bestuursrechtelijke vraagstukken helpen we dus graag.