Bouwrecht

Voor de ontwikkeling en realisatie van bouwprojecten bestaan diverse soorten contractvormen. Belangrijk is om bij het juiste project de juiste overeenkomst te kiezen en te sluiten. Wij kunnen u adviseren en helpen bij het opstellen van de juiste overeenkomst.

 

Met een overeenkomst toch een geschil

Hoe goed een overeenkomst ook in elkaar zit, het kan altijd zo zijn dat er een geschil ontstaat tussen de aannemer/ontwikkelaar en haar opdrachtgever. Bijvoorbeeld als er fouten worden gemaakt in het werk, het werk niet tijdig wordt opgeleverd, er discussie bestaat over meer- of minderwerk of als de opdrachtgever niet betaalt.

Niet alleen kan een geschil ontstaan met de aannemer/ontwikkelaar, maar ook met de architect als bijvoorbeeld een ontwerpfout wordt gemaakt of met de constructeur als er onjuiste berekeningen zijn gemaakt.

Ook daarover kunnen wij u adviseren en zo nodig bijstaan in een gerechtelijke of arbitrale procedure. Daarnaast kunt u ons inschakelen bij de begeleiding van contractonderhandelingen.

 

Ondersteuning of advies nodig?

Ilse is lid van de Vereniging voor Bouwrecht(advocaten) en heeft de leergang privaatrechtelijk bouwrecht van het Instituut voor Bouwrecht met goed gevolg afgerond. Zowel Sipke als Ilse heeft daarnaast de postacademische specialistenopleiding Onroerend Goedrecht (Grotius) met goed gevolg afgelegd. Met recht mogen zij zich derhalve specialist op het gebied van vastgoedrecht noemen.