Bij de aankoop van een appartement zijn kopers er niet altijd op beducht dat zij niet slechts het betreffende appartement(srecht) kopen, maar een onderdeel van het gehele complex. Het privégedeelte kan, kijkend naar de prijs-kwaliteitverhouding, nog zo aantrekkelijk lijken, als achteraf blijkt dat het gebouw in slechte staat is en bijvoorbeeld geen reservefonds is aangehouden, kan de koper alsnog met hoge (onverwachte) kosten komen te zitten.

Omdat de appartementhouders samen eigenaar zijn van het gehele complex, moeten zij gezamenlijk zorgen voor de instandhouding hiervan. Dat betekent dat de gezamenlijke eigenaren onder meer dienen zorg te dragen voor onderhoud en vernieuwing van de gemeenschappelijke zaken en delen.

Denk hierbij aan het onderhoud van de technische installaties, het uitvoeren van het buitenschilderwerk en het repareren van gebreken aan het gebouw. Beslissingen over het onderhoud en renovaties van gemeenschappelijke zaken en delen worden genomen in de vergadering van eigenaars van de VvE. Allereerst is daarom van belang om na te gaan of de VvE überhaupt geactiveerd en actief is.

Verstandige VvE’s

Een goed opererende VvE stelt jaarlijks vast voor welke uitgaven zij komt te staan. Aan de hand hiervan wordt vervolgens de maandelijkse voorschotbijdrage van de eigenaars vastgesteld. Het is verstandig om niet alleen de te verwachten uitgaven voor dat jaar in kaart te brengen, maar een meerjarig onderhoudsplan op te stellen waaruit de te verwachten kosten voor de komende jaren blijken.

VvE’s zijn daarnaast wettelijk verplicht een reserve aan te houden. Een verstandige VvE zorgt ervoor dat er voldoende reserve aanwezig is om (on)verwachte hoge kosten te kunnen betalen, waardoor de eigenaren op dat moment niet worden geconfronteerd met een fikse extra bijdrage.

 

Betalingsachterstand

Ook kan een koper met hoge kosten komen te zitten wanneer achteraf blijkt dat de verkoper een betalingsachterstand heeft in zijn VvE-bijdrage. Mocht er namelijk sprake zijn van een betalingsachterstand, dan leidt dit ertoe dat de koper na overdracht hoofdelijk (dus naast de verkoper) aansprakelijk is voor betalingsachterstand van het voorgaande boekjaar.

Kortom, een koper moet bij de aankoop van een appartementsrecht verder kijken dan alleen het privégedeelte. Een (aankoop)makelaar kan zijn toegevoegde waarde vergroten door voor de koper een goed beeld te schetsen van de staat van het gehele complex en de wijze waarop de VvE al dan niet actief is. Voor de aankoop(prijs) zou dit in ieder geval een rol moeten spelen.

Deze blog van Ilse van Ast werd eerder gepubliceerd op de website van de NVM.