Bouw- en vastgoed professionals

Voor de ontwikkeling en realisatie van bouwprojecten bestaan diverse soorten contractvormen. Belangrijk is om bij het juiste project de juiste overeenkomst te kiezen en te sluiten. Wij kunnen u adviseren en helpen bij het opstellen van de juiste overeenkomst. Daarnaast doe je als bouwprofessional vaak grote investeringen in projecten die veel tijd en aandacht vergen. Het laatste wat je dan wilt is dat de concurrent er met een project vandoor gaat, er tijdens het traject problemen ontstaan waardoor de voortgang van het project in het geding komt, of erger nog de kosten ver boven de baten uitrijzen.

 

Loop niet onnodige risico’s

Ook al heb je als bouwprofessional jarenlange ervaring in de bouw en misschien ben je met de huidige werkwijze niet eerder in de problemen gekomen, dan nog bestaat dat risico wanneer afspraken met andere partijen niet helder worden vastgelegd. Soms ontstaan er problemen omdat bij de contractering onvoldoende rekening is gehouden met bepaalde risico’s en belangen.

Ook kunnen problemen ontstaan tijdens de bouw, bijvoorbeeld omdat een van je contractpartijen in zwaar weer komt te verkeren, er onvoldoende toezicht wordt gehouden, of de bouw vertraging oploopt. Ook nadat de bouw gereed is gekomen kunnen discussies ontstaan over gebreken, meer- of minderwerk of onbetaald gelaten facturen. Bij alle fases in de bouw kunnen wij begeleiding bieden.

 

Als voorbeeld

Veel partijen kiezen er voor om geen intentieovereenkomst met elkaar te sluiten. Maar wist je dat het sluiten van een intentieovereenkomst vele voordelen heeft? In een intentieovereenkomst wordt bijvoorbeeld vaak exclusiviteit afgesproken, zodat je (zonder dat de concurrentie zijn slag kan slaan) de tijd hebt om uit te zoeken of het betreffende project wel rendabel en haalbaar is.

Verder kunnen in een intentieovereenkomst duidelijke afspraken worden gemaakt over wanneer een project al dan niet zal doorgaan en onder welke voorwaarden. Daarmee bereik je dat, mocht het project uiteindelijk niet doorgaan, je in goede harmonie afscheid van elkaar kunt nemen en een volgende keer weer prettig zaken met elkaar kunt doen.

Met een overeenkomst toch een geschil

Hoe goed een overeenkomst ook in elkaar zit, het kan altijd zo zijn dat er een geschil ontstaat tussen de aannemer/ontwikkelaar en haar opdrachtgever. Bijvoorbeeld als er fouten worden gemaakt in het werk, het werk niet tijdig wordt opgeleverd, er discussie bestaat over meer- of minderwerk of als de opdrachtgever niet betaalt.

Niet alleen kan een geschil ontstaan met de aannemer/ontwikkelaar, maar ook met de architect als bijvoorbeeld een ontwerpfout wordt gemaakt of met de constructeur als er onjuiste berekeningen zijn gemaakt.

Ook daarover kunnen wij adviseren en zo nodig bijstaan in een gerechtelijke of arbitrale procedure. Daarnaast kun je ons inschakelen bij de begeleiding van contractonderhandelingen.

 

Ondersteuning of advies nodig?

Bosma van Ast vastgoedadvocaten helpt bij het opstellen van het juiste contract, zij adviseren graag over uiteenlopende vraagstukken of procederen wanneer een oplossing niet mogelijk is.

Sipke en Ilse hebben ruime ervaring waar het gaat om het adviseren aan en procederen voor bouwprofessionals als aannemers, installateurs, constructeurs, architecten, beleggers, projectontwikkelaars, woningcorporaties, makelaars en vastgoedbeheerders. Ook kunnen zij assisteren bij de (ver)koop of (ver)huur van bestaand(e) vastgoed(portefeuilles).

Ilse is lid van de Vereniging voor Bouwrecht(advocaten) en heeft de leergang privaatrechtelijk bouwrecht van het Instituut voor Bouwrecht met goed gevolg afgerond. Zowel Sipke als Ilse heeft daarnaast de postacademische specialistenopleiding Onroerend Goedrecht (Grotius) met goed gevolg afgelegd. Met recht mogen zij zich derhalve specialist op het gebied van vastgoedrecht noemen.

Wat onze opdrachtgevers zeggen

“Ilse is inhoudelijk sterk, werkt snel, aandachtig en doelgericht. Als cliënt heb je het volste vertrouwen in de mate waarin jouw zaak aandacht krijgt en er maatwerk wordt geleverd door je advocaat. Mijn vertrouwen heeft Ilse dubbel en dwars verdiend. Ik vind haar bovendien zeer toegankelijk en prettig in de omgang. Kortom, als iemand een advocaat op huurrechtelijk gebied nodig heeft, zal ik hem of haar zeker adviseren om met Bosma | van Ast vastgoedadvocaten te bellen”.

Elias Wittenberg - medewerker bewonerszaken
Lefier

Regelmatig heb ik contact met Sipke over lopende zaken. Dit contact verloopt altijd erg prettig en ik heb Sipke leren kennen als een zeer betrokken en kundig persoon waar het fijn sparren mee is en die met gedegen oplossingen komt”.

Adviseur bewonerszaken
Elkien

“Samen met mijn collega woonconsulenten, benader ik Ilse regelmatig voor diverse huurrecht gerelateerde zaken. Ik ervaar haar als een erg pragmatisch, meedenkend en kundige advocaat, die dicht bij de klant blijft staan”.

Xandra Meijer-Bonnema - woonconsulent sociaal
Thús Wonen

Ilse is een deskundige jurist die wij met regelmaat inzetten voor het tot stand brengen van overeenkomsten of advies daarover. Ze heeft een praktische en oplossingsgerichte werkwijze en een snelle responstijd. Ilse heeft een aangename manier van communiceren waarbij formeel en informeel goed afgewogen gebruikt wordt”.

Hans van Esschoten - projectleider huisvesting
Patyna

“Ik zie Sipke aan de ene kant als een zeer gedegen bouwrechtadvocaat en aan de andere kant als een juridische professional die bij een (dreigend) juridisch geschil serieus met zijn cliënt meedenkt. Hij houdt daarbij een goed oog voor onze belangen. Daarnaast is het contact met Sipke gemakkelijk gelegd waardoor ik snel weet waar ik aan toe ben.”.

Harrit Wester - juridisch adviseur
Nijestee

Sipke Bosma en Ilse van Ast hebben door hun laagdrempelige insteek, enthousiaste benadering en continue actuele juridische kennis een basis gelegd voor een lange vertrouwde relatie. Bovendien weten zij op een creatieve wijze het maximale resultaat te behalen”.

Steven Nijsingh - rentmeester en vastgoedjurist

Gemeent Heerenveen & Noordoostpolder

Of het nu een korte vraag is m.b.t. tot VvE’s of het is een langer juridisch traject, ik krijg altijd een heel praktisch advies waar ik in mijn dagelijks werk direct verder mee kan. Afspraken worden nagekomen en een vraag wordt snel opgepakt. Een prima basis voor een goede samenwerking”.

Wouter Slagter - coördinator VvE
Actium

“Ik ervaar Sipke als een zeer kundige advocaat waarmee het altijd goed samenwerken is. Zijn nuchtere instelling en kalmte draagt hier zeker aan bij. Sipke handelt en schakelt snel, is nauwkeurig en doortastend en weet eventuele risico’s in procedures vooraf goed in te schatten. Al sparrend komen we altijd tot de beste aanpak in iedere zaak”.

Mathilde Groeneveld - medewerker bewonerszaken
Lefier