Overheid

Overheidsinstellingen zijn grote spelers op de vastgoedmarkt. Zij bezitten veel onroerend goed, waaronder grond, gebouwen of andere werken. Nog meer dan de private vastgoedhandelaar c.q. -ontwikkelaar, dient de overheid zorgvuldig om te gaan met haar vastgoed en kunnen voor haar andere regels gelden dan voor private partijen.

 

Lastige vraagstukken

Overheidsinstellingen en semi-overheidsinstellingen kunnen aanlopen tegen vraagstukken op het gebied van ontwikkeling, verkoop of koop,  verhuur van hun vastgoed of het huren van vastgoed, de uitvoering en oplevering van (nieuw)bouwprojecten, de vestiging van opstalrechten en erfdienstbaarheden, onderhoudsovereenkomsten en exploitatieovereenkomsten, maar ook (aflopende) erfpacht.

Door de grote hoeveelheid aan regelgeving is het niet meer dan logisch dan dat u niet op alle voorkomende juridische vraagstukken een adequaat antwoord heeft en soms of op regelmatige basis gebruik wenst te maken van externe kennis.

 

Onze meerwaarde

Wij zien onze meerwaarde met name in het adviseren over uiteenlopende vraagstukken op het gebied van vastgoedrecht, het begeleiden bij onderhandelingen en het gieten van gemaakte afspraken in overeenkomsten. Wij zijn graag uw sparringspartner.

Mocht uiteindelijk toch een geschil ontstaan, dan helpen wij u graag bij het bepalen van hun rechtspositie en het uitzetten van een strategie. Uiteraard heeft het bereiken van een minnelijke regeling vaak de voorkeur. Maar mocht een minnelijke regelingen niet (langer) tot de mogelijkheden behoren, dan staan wij u bij in het voeren van gerechtelijke procedures.

Ilse is lid van de Vereniging voor Bouwrecht(advocaten) en heeft de leergang privaatrechtelijk bouwrecht van het Instituut voor Bouwrecht met goed gevolg afgerond. Zowel Sipke als Ilse heeft daarnaast de postacademische specialistenopleiding Onroerend Goedrecht (Grotius) met goed gevolg afgelegd. Met recht mogen zij zich derhalve specialist op het gebied van vastgoedrecht noemen.

Wat onze opdrachtgevers zeggen

“Ilse is inhoudelijk sterk, werkt snel, aandachtig en doelgericht. Als cliënt heb je het volste vertrouwen in de mate waarin jouw zaak aandacht krijgt en er maatwerk wordt geleverd door je advocaat. Mijn vertrouwen heeft Ilse dubbel en dwars verdiend. Ik vind haar bovendien zeer toegankelijk en prettig in de omgang. Kortom, als iemand een advocaat op huurrechtelijk gebied nodig heeft, zal ik hem of haar zeker adviseren om met Bosma | van Ast vastgoedadvocaten te bellen”.

Elias Wittenberg - medewerker bewonerszaken
Lefier

Regelmatig heb ik contact met Sipke over lopende zaken. Dit contact verloopt altijd erg prettig en ik heb Sipke leren kennen als een zeer betrokken en kundig persoon waar het fijn sparren mee is en die met gedegen oplossingen komt”.

Adviseur bewonerszaken
Elkien

“Samen met mijn collega woonconsulenten, benader ik Ilse regelmatig voor diverse huurrecht gerelateerde zaken. Ik ervaar haar als een erg pragmatisch, meedenkend en kundige advocaat, die dicht bij de klant blijft staan”.

Xandra Meijer-Bonnema - woonconsulent sociaal
Thús Wonen

Ilse is een deskundige jurist die wij met regelmaat inzetten voor het tot stand brengen van overeenkomsten of advies daarover. Ze heeft een praktische en oplossingsgerichte werkwijze en een snelle responstijd. Ilse heeft een aangename manier van communiceren waarbij formeel en informeel goed afgewogen gebruikt wordt”.

Hans van Esschoten - projectleider huisvesting
Patyna

“Ik zie Sipke aan de ene kant als een zeer gedegen bouwrechtadvocaat en aan de andere kant als een juridische professional die bij een (dreigend) juridisch geschil serieus met zijn cliënt meedenkt. Hij houdt daarbij een goed oog voor onze belangen. Daarnaast is het contact met Sipke gemakkelijk gelegd waardoor ik snel weet waar ik aan toe ben.”.

Harrit Wester - juridisch adviseur
Nijestee

Sipke Bosma en Ilse van Ast hebben door hun laagdrempelige insteek, enthousiaste benadering en continue actuele juridische kennis een basis gelegd voor een lange vertrouwde relatie. Bovendien weten zij op een creatieve wijze het maximale resultaat te behalen”.

Steven Nijsingh - rentmeester en vastgoedjurist

Gemeent Heerenveen & Noordoostpolder

Of het nu een korte vraag is m.b.t. tot VvE’s of het is een langer juridisch traject, ik krijg altijd een heel praktisch advies waar ik in mijn dagelijks werk direct verder mee kan. Afspraken worden nagekomen en een vraag wordt snel opgepakt. Een prima basis voor een goede samenwerking”.

Wouter Slagter - coördinator VvE
Actium

“Ik ervaar Sipke als een zeer kundige advocaat waarmee het altijd goed samenwerken is. Zijn nuchtere instelling en kalmte draagt hier zeker aan bij. Sipke handelt en schakelt snel, is nauwkeurig en doortastend en weet eventuele risico’s in procedures vooraf goed in te schatten. Al sparrend komen we altijd tot de beste aanpak in iedere zaak”.

Mathilde Groeneveld - medewerker bewonerszaken
Lefier