Zorginstellingen

De Nederlandse zorgsector zit middenin een transitie. In de sector vindt momenteel een aantal fundamentele veranderingen plaats, waaronder het scheiden van wonen en zorg, de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten middels de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de trend van ‘extramuralisering’ (zorg buiten een instelling).

 

Gevolgen transitie in de zorgsector

Hierdoor zijn ook de zorg- en woonvastgoedposities aan ingrijpende veranderingen onderhevig. Dat vraagt om een strategisch vastgoedplan dat vaak gepaard gaat met de nodige juridische vraagstukken.

 

Juridische vragen door de transitie?

Wij zien dat door deze transitie veel vragen bij zorgpartijen ontstaan. Het scheiden van wonen en zorg heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor de exploitatie van bijvoorbeeld zorgcentra. Hoe kunnen zorginstellingen de component wonen organiseren en in welke juridische structuur kan dit het beste worden gegoten? Wat zijn de mededingingsrechtelijke risico’s van de te maken keuzes? Wat zijn de consequenties van de huurprijs en huurtoeslag voor de cliënt? Hoe wordt de verhuurdersheffing berekend en moet bij het scheiden van wonen en zorg ook rekening worden gehouden met de Warmtewet?

Ook bij de aan- en verkoop en verbouw van onroerend goed kunnen vele vraagstukken ontstaan. Veel zorginstellingen krijgen bijvoorbeeld te maken met de toezichthoudende rol van het College Sanering. Op welke wijze dient u hiermee om te gaan?

Dit is slechts een greep uit de vragen die wij voorbij zien komen.

Afspraken maken voorkomt problemen

Wanneer je goede afspraken maakt over de voorwaarden van de aan- en verkoop voorkom je dat achteraf problemen ontstaan. Wij kunnen helpen bij het opstellen van dergelijke overeenkomsten, maar ook bij het voeren van de onderhandelingen.

Toch voorkomt een goed contract niet altijd dat uiteindelijk toch een geschil ontstaat. Het object kan bijvoorbeeld verborgen gebreken bevatten. Ook komt het voor dat een van de partijen verplichtingen uit de gesloten overeenkomst niet nakomt doordat bijvoorbeeld toch geen financiering kan worden verkregen of omdat bepaalde vergunningen niet worden afgegeven. Ook in zulke gevallen kunnen we adviseren en waar nodig een procedure voeren.

 

 

Ondersteuning of advies nodig?

Sipke en Ilse hebben beide ervaring met het werken voor zorginstellingen of andere partijen met zorgvastgoed. Daarnaast staan zij een groot aantal woningcorporaties in het noorden van het land bij, die ook te maken hebben of krijgen met de transitie die de zorgsector doormaakt. Zij kunnen derhalve adviseren over alle voorkomende vragen, maar ook over het verbeteren van uw compliance en juridische kwaliteitszorg op het gebied van contractvorming.

Wat onze opdrachtgevers zeggen

“Ilse is inhoudelijk sterk, werkt snel, aandachtig en doelgericht. Als cliënt heb je het volste vertrouwen in de mate waarin jouw zaak aandacht krijgt en er maatwerk wordt geleverd door je advocaat. Mijn vertrouwen heeft Ilse dubbel en dwars verdiend. Ik vind haar bovendien zeer toegankelijk en prettig in de omgang. Kortom, als iemand een advocaat op huurrechtelijk gebied nodig heeft, zal ik hem of haar zeker adviseren om met Bosma | van Ast vastgoedadvocaten te bellen”.

Elias Wittenberg - medewerker bewonerszaken
Lefier

Regelmatig heb ik contact met Sipke over lopende zaken. Dit contact verloopt altijd erg prettig en ik heb Sipke leren kennen als een zeer betrokken en kundig persoon waar het fijn sparren mee is en die met gedegen oplossingen komt”.

Adviseur bewonerszaken
Elkien

“Samen met mijn collega woonconsulenten, benader ik Ilse regelmatig voor diverse huurrecht gerelateerde zaken. Ik ervaar haar als een erg pragmatisch, meedenkend en kundige advocaat, die dicht bij de klant blijft staan”.

Xandra Meijer-Bonnema - woonconsulent sociaal
Thús Wonen

Ilse is een deskundige jurist die wij met regelmaat inzetten voor het tot stand brengen van overeenkomsten of advies daarover. Ze heeft een praktische en oplossingsgerichte werkwijze en een snelle responstijd. Ilse heeft een aangename manier van communiceren waarbij formeel en informeel goed afgewogen gebruikt wordt”.

Hans van Esschoten - projectleider huisvesting
Patyna

“Ik zie Sipke aan de ene kant als een zeer gedegen bouwrechtadvocaat en aan de andere kant als een juridische professional die bij een (dreigend) juridisch geschil serieus met zijn cliënt meedenkt. Hij houdt daarbij een goed oog voor onze belangen. Daarnaast is het contact met Sipke gemakkelijk gelegd waardoor ik snel weet waar ik aan toe ben.”.

Harrit Wester - juridisch adviseur
Nijestee

Sipke Bosma en Ilse van Ast hebben door hun laagdrempelige insteek, enthousiaste benadering en continue actuele juridische kennis een basis gelegd voor een lange vertrouwde relatie. Bovendien weten zij op een creatieve wijze het maximale resultaat te behalen”.

Steven Nijsingh - rentmeester en vastgoedjurist

Gemeent Heerenveen & Noordoostpolder

Of het nu een korte vraag is m.b.t. tot VvE’s of het is een langer juridisch traject, ik krijg altijd een heel praktisch advies waar ik in mijn dagelijks werk direct verder mee kan. Afspraken worden nagekomen en een vraag wordt snel opgepakt. Een prima basis voor een goede samenwerking”.

Wouter Slagter - coördinator VvE
Actium

“Ik ervaar Sipke als een zeer kundige advocaat waarmee het altijd goed samenwerken is. Zijn nuchtere instelling en kalmte draagt hier zeker aan bij. Sipke handelt en schakelt snel, is nauwkeurig en doortastend en weet eventuele risico’s in procedures vooraf goed in te schatten. Al sparrend komen we altijd tot de beste aanpak in iedere zaak”.

Mathilde Groeneveld - medewerker bewonerszaken
Lefier