Vastgoed blog

Met een appartement koop je meer dan dat

Bij de aankoop van een appartement zijn kopers er niet altijd op beducht dat zij niet slechts het betreffende appartement(srecht) kopen, maar een onderdeel van het gehele complex. Het privégedeelte kan, kijkend naar de prijs-kwaliteitverhouding, nog zo aantrekkelijk lijken, als achteraf blijkt dat het gebouw in slechte staat is en bijvoorbeeld geen reservefonds is aangehouden, kan de koper alsnog met hoge (onverwachte) kosten komen te zitten.

Geen flitsonteigening

De onteigeningswet stamt uit 1851 en is volgens de minister dringend aan vernieuwing toe. Niet alleen bestaat de wens om de procedures aan te passen, ook de systematiek wil men herzien. Op zich is het geen rare gedachte om eens in de zoveel tijd te bekijken of een (verouderde) wet nog wel aansluit bij de huidige gang van zaken en systematiek. Alleen zou dit er niet toe moeten leiden dat de positie, in dit geval van de te onteigenen eigenaar, er op achteruit gaat.

Let op bij het inroepen van een financierings voorbehoud

Wanneer u van plan bent een huis te kopen, weet u meestal wel in welke prijscategorie u een huis zoekt. Pas wanneer u daadwerkelijk een huis koopt, zult u naar de bank gaan voor een hypotheek op de aan te kopen woning. Bekend is dat banken in deze tijd minder makkelijk een hypotheek verstrekken dan voorheen. Let er daarom goed op dat in de koopovereenkomst een financieringsvoorbehoud wordt opgenomen.

Lees meer

Het boetebeding in de huurovereenkomst

In huurovereenkomsten of daarop van toepassing zijnde huurvoorwaarden worden vaak boetebedingen opgenomen met daarin vaste boetebedragen. De hoogte van de door huurder te verbeuren boete, mocht hij een van de bepalingen in de huurovereenkomst overtreden, is met een dergelijke boetebeding van te voren reeds bepaald. De werking van een vooraf vastgesteld boetebedrag is enerzijds dat de huurder minder snel geneigd zal zijn om tot overtreding over te gaan, anderzijds voorkomt dit dat partijen achteraf discussie krijgen over de hoogte van de door de verhuurder geleden schade.

Lees meer

De ins en outs van makelaarscourtage

De overeenkomst die de makelaar aangaat met zijn klanten is een overeenkomst van opdracht. Meer in het bijzonder is de overeenkomst aan te merken als een bemiddelingsovereenkomst. De makelaar heeft recht op loon zodra door zijn bemiddeling een overeenkomst tussen zijn...

Lees meer

Een huis met een gebrek

Na aankoop van een woning blijkt nogal eens dat er gebreken aan de woning kleven. Zo kan bijvoorbeeld tijdens een verbouwing blijken dat de verdiepingsvloer rot is of dat het dak lekt. Nu herstel van dergelijke gebreken de nodige kosten met zich meebrengt, rijst...

Lees meer

Inschrijven koop in de openbare registers

Wanneer tussen partijen een koopovereenkomst wordt gesloten gaat er vaak nog wat tijd overheen voordat de levering bij de notaris plaatsvindt. In de tussenliggende periode heeft de koper de mogelijkheid om de koop in te laten schrijven in de openbare registers. Door...

Lees meer

Het vakantiepark en zijn vereniging

De winter gaat langzaam plaatsmaken voor de lente. Het is nog lang geen zomer, maar niets is leuker dan alvast te fantaseren over het vakantiehuisje dat de komende maanden weer volop zal worden bezocht. De vakantieperiode is echter niet altijd voor iedereen een leuke...

Lees meer

Wrijving binnen gemengde complexen

Veel woningcorporaties zijn op dit moment bezig met het uitponden van hun huurwoningen. Dat doen zij ook met woningen die zich bevinden in (hoogbouw)complexen. Om de verkoop van woningen in een (hoogbouw)complex mogelijk te maken, zal de betreffende woningcorporatie...

Lees meer

De bomen van de buren

De vakantieperiode is weer begonnen. Opvallend vaak melden cliënten zich na een vakantie met de mededeling dat bij terugkomst plots een schutting op de erfgrens is verschenen of dat de buren een knoeperd van een serre hebben gebouwd en wel zo dat van enige privacy in...

Lees meer

Het reservefonds van de VvE

Sinds 2005 zijn VvE’s wettelijk verplicht om een reservefonds aan te houden. Het reservefonds is bedoeld om het groot onderhoud van de VvE uit te kunnen voldoen. Hoe een reservefonds dient te worden ingericht en wat de omvang daarvan moet zijn, wordt echter niet bij...

Lees meer

Een hennepkwekerij in een gehuurde woning

In mijn praktijk, waarin ik veel werk voor woningcorporaties, heb ik geregeld te maken met zogenaamde ‘hennep-zaken’. Het komt nog al eens voor dat een grote of kleine hennepkwekerij wordt opgerold in een verhuurde woning. Veel woningcorporaties zien dit gegeven als...

Lees meer

De zorgplicht van de makelaar

De rechtsverhouding tussen de makelaar en zijn opdrachtgever is een opdrachtovereenkomst. De makelaar zal daarom bij zijn werkzaamheden de zorg van een ‘goed opdrachtnemer’ in acht dienen te nemen. Om te kunnen beoordelen of de makelaar zich als een goed opdrachtnemer...

Lees meer

De ouderdomsclausule

In veel koopaktes van wat oudere woningen komt men vaak een zogenaamde ‘ouderdomsclausule’ tegen. In een ouderdomsclausule wordt de koper er op gewezen dat de woning een bepaalde leeftijd heeft en dat de eisen die aan de (bouw)kwaliteit van de woning gesteld mogen...

Lees meer

Huurprijsaanpassing. Hoe het wel moet!

Recentelijk heeft warenhuisketen V&D getracht om een aantal van haar verhuurders (plat gezegd) huurverlaging door de strot te duwen. Omdat de meerderheid van de verhuurders van V&D vanwege haar penibele financiële situatie wel akkoord zijn gegaan met een...

Lees meer

Koopoptie en eerste recht van koop

In een koop- of een huurovereenkomst komt nogal eens een koopoptie of een eerste recht van koop voor. De begrippen ‘koopoptie’ en ‘recht van eerste koop’ (ook wel voorkeursrecht van koop) worden vaak door elkaar gehaald. Als sprake is van een koopoptie, zijn partijen...

Lees meer

Voorlopige koopovereenkomst?

Het komt nogal eens voor dat cliënten mij voorhouden dat ze een voorlopigekoopakte hebben getekend. Het woordje ‘voorlopig’ doet denken dat er een vrijblijvend aspect zit aan de overeenkomst of dat er nog een definitieve overeenkomst moet volgen, maar dat is onjuist....

Lees meer