B-01a
B-01b
B-02a
B-02b
B-03a
B-03b
B-04a
B-04b
B-05a
B-05b
B-06a
B-06b
B-07a
B-07b
B-08a
B-08b

Je sociale gezicht laten zien, woningcorporaties zijn er van nature vertrouwd mee. Waarden als klantvriendelijkheid en servicegerichtheid zitten in het dna van de corporatie en haar mensen. Toch zijn er situaties waarin een dienstverlenende organisatie uitgenodigd wordt om een andere, meer zakelijke rol aan te nemen.

De kwaliteiten van een woningcorporatie komen het meest tot hun recht wanneer de medewerkers volledig de focus kunnen hebben  op  hun kerntaak, het zorgen voor sociale huurwoningen, zodat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Huurrechtelijke geschillen zoals ontstaan door bijvoorbeeld overlast, drugs of woonfraude kosten waardevolle tijd, gemeenschapsgeld en energie en probeer  je te voorkomen. Gedegen juridische kennis en persoonlijke communicatie is voor bosma van ast sleutel om conflicten vroegtijdig te tackelen. Als vastgoedadvocaten zetten we in op het bijbrengen van juridische kennis en ondersteunen van corporaties. Tegelijkertijd bieden we structuur voor het aanleggen van uniforme en gedegen dossiers. Zo kunnen woningcorporaties en haar medewerkers persoonlijk en sociaal blijven handelen zonder in een koele zakelijkere houding te moeten stappen. De gevallen die niet op deze ‘menselijke’ wijze opgelost worden, komen bij de vastgoedadvocaten van bosma van ast.

Naast huurrechtelijke geschillen behandelen wij complexere kwesties die kunnen ontstaan bij bijvoorbeeld de aan- of verkoop van vastgoed, renovaties en nieuwbouw. Wij kunnen medewerkers van a tot z begeleiden in deze trajecten.

open denken } recht doen

Wanneer er tussen zakelijk en sociaal gewetensvragen ontstaan, wendt bosma van ast haar juridische kennis aan om recht te doen aan de situaties: binnen de juridische kaders open denken met daarbij de sociale, menselijke waarden van de corporatie in het oog houdend. Doen wat hoort, recht doen.

recht doen door

 • 100% vastgoedzaken
 • conflictpreventie
 • partner voor woningcorporaties
 • gespecialiseerd in vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht, Woningwet, aanbestedingsrecht en governance
 • advocaten met meer dan 15 jaar ervaring

samen werken } recht doen

We delen onze ervaring en specialistische juridische kennis graag, persoonlijk en oprecht. Dat doen we door regelmatig fysiek op locatie bij woningcorporaties lopende zaken door te spreken. Er is op die momenten ook ruimschoots gelegenheid voor personeel om met vragen ‘binnen te lopen’.

Huurachterstand, woonfraude, hennepzaken of renovaties … het kan heel eenvoudig zijn, mits gestructureerd aangevlogen. We bieden de medewerkers heldere handvatten aan die uniformiteit en volledigheid van dossiers binnen de organisatie bewerkstelligen. Daarnaast geven we met regelmaat workshops aan de krachten op de werkvloer. Hierdoor zijn zij altijd op de hoogte van het laatste juridische nieuws en dat scheelt direct in de kosten. Immers, wat binnenshuis opgepakt wordt, verlaagt de externe kosten.

Als extra service bouwt bosma van ast met alle besproken vragen en zaken per opdrachtgever een uniek intern dossier op. Deze voor al het personeel kosteloos toegankelijke kennisdatabase voorkomt dubbel werk en verhoogt de parate kennis op de werkvloer. Zo doen jullie mensen wat ze kunnen en blijven de lastige of complexe zaken over voor bosma van ast.

Het investeren in de ander doet recht aan effectieve, klant- en werkrelaties.

recht doen door

 • verhogen kennis op de werkvloer
 • persoonlijk contact
 • inloopdagen op locatie
 • uniforme dossierstructuur
 • kosteloos kennisdossier (FAQ)
 • gratis workshop op locatie

Sipke Bosma

vastgoed advocaat

Telefoon: 06-21691875
E-mail: sipke@bosmavanast.nl
Connect op LinkedIn

Mr S. Bosma staat in het rechtsgebiedenregister van
de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd
op huurrecht.

Ilse van Ast

vastgoed advocaat

Telefoon: 06-47686079
E-mail: ilse@bosmavanast.nl
Connect op LinkedIn

Mr I. van Ast staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd op huurrecht.

Annemieke Brouwer-Wemekamp

juridisch assistent

De kern van bosma van ast bestaat uit advocaten Sipke Bosma en Ilse van Ast, beide gespecialiseerd in vastgoedrecht. Juridisch assistent Annemieke maakt het driekoppige team compleet en zorgt dat de juridische kwaliteiten van bosma van ast volledig tot hun recht komen. Het team is omringt met meerdere vertrouwde krachten: Griselda Bosma (huurrecht en aanbestedingsrecht) en Jewan de Goede (bestuursrecht) zijn stuk voor stuk juridische specialisten die in geval van piekbelasting of door hun bijzondere specialismen ondersteuning geven. Deze werkwijze biedt maximale slagkracht tegen minimale overheadkosten. Teamwork recht doen.

uren maken } recht doen

Geringe overheadkosten, slechts één van de pluspunten om met bosma van ast samen te werken. We denken namelijk niet alleen op juridisch vlak mee, ook voor het financiële gedeelte van de samenwerking zoeken we naar een passende balans. Maatschappelijk geld moet immers gelegitimeerd besteed worden. Wij werken graag op basis van een raamovereenkomst, waarbinnen onder andere afspraken worden gemaakt over zaken die wij tegen een vast tarief aannemen. Onze ervaring is daarbij dat het grootste voordeel te behalen is in het voorkomen van procedures. Daarom ligt de focus van bosma van ast op het op peil brengen en op peil houden van de juridische kennis van corporatiemedewerkers. Weten wat de juridische kaders zijn en daar in een vroeg stadium op menselijke wijze over met elkaar in contact gaan, daar geloven wij in en daar investeren we in.

Kosteloze opleiding van medewerkers is daarom onderdeel van onze samenwerking. Goede opleiding van medewerkers zorgt ervoor dat alleen de onoverkomelijke zaken door bosma van ast worden uitgevoerd. Hierdoor is de corporatie er van verzekerd dat haar juridische belangen tot hun recht komen en dat zij daarnaast vat heeft op de kosten. Dus zowel juridisch als financieel in conrol zijn.

Alleen noodzakelijke uren maken en daarmee de kosten rechtvaardigen.

recht doen door

 • voorkomen van rechtzaken
 • lage overhead
 • scherp uurtarief
 • flexibele begeleiding
 • vaste prijzen voor zaken

maatschappelijk verantwoord ondernemen } recht doen

bosma van ast is voor woningcorporaties een betrokken partner op het gebied van juridische bijstand. Maar het gaat verder dan juridische ondersteuning aan corporaties. Onze kennis, betrokkenheid, kwaliteiten en contacten wenden we ook aan om op sociaal maatschappelijk vlak recht te doen. Zo is bosma van ast onder andere nauw betrokken bij projecten als kinderkookschool fikks, het Special Sporters Fonds en Innofest.
MVO, ook naast het reguliere werk ieders talent volledig tot zijn recht laten komen.