Gespecialiseerde advocaten in vastgoedrecht

Bosma | van Ast vastgoedadvocaten is een specialisatiekantoor dat zich toelegt op juridische dienstverlening op het gebied van vastgoedrecht. Een advocatenkantoor waar de kwaliteit van het product op de eerste plaats komt. Niet alleen door onze solide kennis en ervaring ten dienst van onze klanten te stellen, maar zonder meer ook door onze klanten te helpen aan heldere oplossingen. Hun probleem is ons probleem. Door onze klanten te ontzorgen, helpen wij ze in balans te blijven om zo rustig te kunnen werken aan hun kernactiviteiten.

Onze expertise

Huurrecht

Woonruimte, bedrijfsruimte, overlast, opzegging, huurprijsaanpassing, onderhuur, servicekosten, pacht, ontruiming, indeplaatsstelling, renovatie, onderhuur, hennep, ZAV, scheiden van wonen en zorg, gebrekenregeling, huurcommissie,
Meer weten

Bouwrecht

Regie, aanneming, turn-key, EPC, PPS, bouwteam, alliantie, prestatiecontract, UAV, AVA, DNR, design, build, architect, meerwerk, projectontwikkelaar, constructeur, aannemer, oplevering
Meer weten

Koop en verkoop onroerend goed

Koopovereenkomst, akte van levering, non-conformiteit, verborgen gebrek, financieringsvoorbehoud, boeteclausule, informatieplicht, vormerkung, aansprakelijkheid makelaar, mededelingsplicht
Meer weten

Bestuursrecht

Omgevingsvergunning, bestuursdwang, dwangsom, bezwaarschrift, handhaving, invorderingstrajecten, bouwvergunnig, bestemmingsplan, sloopverguning, Wabo, woningwet, planschade
Meer weten

Appartementsrecht

Huishoudelijk reglement, splitsingsakte, overlast, vergadering van eigenaars, meerjarig onderhoud, gebruikersverklaring, beheerder, vakantiepark, woningcorporatie, reservefonds
Meer weten

Zakelijke rechten

Erfpacht, recht van opstal, notariële akte, erfdienstbaarheid, recht van overpad, mandeligheid, vestiging, pandrecht, hypotheekrecht, executie, vruchtgebruik, verjaring
Meer weten

Wij zijn

Ilse van Ast

Ilse van Ast vastgoedadvocaatIs doortastend en oplossingsgericht. Een prettige zekerheid voor haar opdrachtgevers. Ilse adviseert en procedeert over allerhande vastgoedrechtelijke vraagstukken. In het bijzonder is zij gespecialiseerd in het appartementsrecht. Ilse vind het belangrijk om verder te kijken dan de juridische verhoudingen. Soms is het belangrijker om een langdurige relatie goed te houden dan je gelijk koste wat het kost te behalen. Het zoeken naar oplossingen is een goed streven, maar als dat niet lukt staat zij haar mannetje in de rechtszaal.

Sipke Bosma

Sipke Bosma vastgoedadvocaatIs een nuchtere Fries, sportfanaat en gezinsman. Gespecialiseerd in het vastgoedrecht door het volgen van de post-academische opleidingen en zijn werkervaring. Sipke zijn kracht is om in heldere bewoordingen te vertellen waar de schoen wringt, hoe dat het beste kan worden opgelost en wat u dat gaat kosten.

Wij zijn

Ilse van Ast

Is doortastend en oplossingsgericht. Een prettige zekerheid voor haar opdrachtgevers. Ilse adviseert en procedeert over allerhande vastgoedrechtelijke vraagstukken. In het bijzonder is zij gespecialiseerd in het appartementsrecht. Ilse vind het belangrijk om verder te kijken dan de juridische verhoudingen. Soms is het belangrijker om een langdurige relatie goed te houden dan je gelijk koste wat het kost te behalen. Het zoeken naar oplossingen is een goed streven, maar als dat niet lukt staat zij haar mannetje in de rechtszaal.

Sipke Bosma

Is een nuchtere Fries, sportfanaat en gezinsman. Gespecialiseerd in het vastgoedrecht door het volgen van de post-academische opleidingen en zijn werkervaring. Sipke zijn kracht is om in heldere bewoordingen te vertellen waar de schoen wringt, hoe dat het beste kan worden opgelost en wat u dat gaat kosten.

Vastgoed blog

Als vastgoed experts schrijven Ilse van Ast en Sipke Bosma regelmatig blogs over juridische vastgoed situaties.

Met een appartement koop je meer dan dat

Bij de aankoop van een appartement zijn kopers er niet altijd op beducht dat zij niet slechts het betreffende appartement(srecht) kopen, maar een onderdeel van het gehele complex. Het privégedeelte kan, kijkend naar de prijs-kwaliteitverhouding, nog zo aantrekkelijk lijken, als achteraf blijkt dat het gebouw in slechte staat is en bijvoorbeeld geen reservefonds is aangehouden, kan de koper alsnog met hoge (onverwachte) kosten komen te zitten.

Lees meer

Geen flitsonteigening

De onteigeningswet stamt uit 1851 en is volgens de minister dringend aan vernieuwing toe. Niet alleen bestaat de wens om de procedures aan te passen, ook de systematiek wil men herzien. Op zich is het geen rare gedachte om eens in de zoveel tijd te bekijken of een (verouderde) wet nog wel aansluit bij de huidige gang van zaken en systematiek. Alleen zou dit er niet toe moeten leiden dat de positie, in dit geval van de te onteigenen eigenaar, er op achteruit gaat.

Lees meer

Let op bij het inroepen van een financierings voorbehoud

Wanneer u van plan bent een huis te kopen, weet u meestal wel in welke prijscategorie u een huis zoekt. Pas wanneer u daadwerkelijk een huis koopt, zult u naar de bank gaan voor een hypotheek op de aan te kopen woning. Bekend is dat banken in deze tijd minder makkelijk een hypotheek verstrekken dan voorheen. Let er daarom goed op dat in de koopovereenkomst een financieringsvoorbehoud wordt opgenomen.

Lees meer

Met een appartement koop je meer dan dat

Bij de aankoop van een appartement zijn kopers er niet altijd op beducht dat zij niet slechts het betreffende appartement(srecht) kopen, maar een onderdeel van het gehele complex. Het privégedeelte kan, kijkend naar de prijs-kwaliteitverhouding, nog zo aantrekkelijk lijken, als achteraf blijkt dat het gebouw in slechte staat is en bijvoorbeeld geen reservefonds is aangehouden, kan de koper alsnog met hoge (onverwachte) kosten komen te zitten.

Lees meer